6 osztályos

(2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben)

2007-ben a fenntartó megbízásából sor került Hajdúnánás oktatási intézményeinek felülvizsgálatára. A szakértői vélemény javasolta a nyolcosztályos gimnáziumi képzés kifutó rendszerben történő megszüntetését, ugyanakkor támogatta a hat évfolyamos gimnáziumi képzés bevezetését. A képviselőtestületi döntés után került sor a képzés programjának kidolgozására, amit szakértői véleményezés után Hajdúnánás Képviselő Testülete jóváhagyott.

A képzés célja:

 • az általános műveltség kiterjesztése és elmélyítése,
 • az érettségi vizsgára történő felkészítés,
 • a kilencedik évfolyamtól választás szerint a matematika vagy a biológia emelt szinten történő oktatása, ami elősegíti a felsőoktatási intézményekbe történő biztosabb bejutást és megalapozza a felsőfokú tanulmányokat.

  A képzés szakaszai:

  7-8. évfolyam

 • a különböző általános iskolákból érkező tanulók szintre hozása,
 • önálló tanulási szokások, munkarend kialakítása,
 • természettudományos alapkészségek fejlesztése,
 • a matematika emelt szinten történő oktatása.

  9-12. évfolyam

 • a sikeres érettségihez, felvételihez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása humán és reáltárgyakból,
 • választás szerint emelt szintű oktatás matematikából vagy biológiából.

A 11. és 12. évfolyamon, szabadon választható tantárgyak biztosítják az emelt szintű érettségire, a felsőfokú tanulmányokra történő felkészülést.

A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba azok a diákok nyerhetnek felvételt, akik

 • elfogadják matematikából illetve biológiából az emelt szintű oktatást, valamint
 • az ötödik osztályos év végi és hatodik osztályos félévi magyar nyelv, irodalom, idegen nyelvi és matematika osztályzatuk alapján számított pontszám szerint felállított rangsor alapján erre jogosultak.