4 oszt. nyelvi emelt

Az angol-német emelt szintű osztályban a két élő idegen nyelv közül az egyiket, az angol vagy a német nyelvet emelt szinten (heti 6-7-6-5 óra/hét) tanulják a diákok.

A középiskolai tanulmányok végére a képzést választók többsége államilag elismert komplex nyelvvizsgával rendelkezik, melyet külső vizsgaközpontokban vagy az emelt szintű érettségi vizsga során szereznek meg.

A biztos nyelvtudás előnyt jelent:

  • a munkavállalásnál és
  • a felsőfokú tanulmányok során.

Az angol-német emelt szintű négy évfolyamos gimnáziumi osztályba azok a diákok nyerhetnek felvételt, akik

  • elfogadják angol illetve német nyelvből az emelt szintű oktatást, valamint
  • az 5., 6., 7. osztályos év végi és nyolcadik osztályos félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelvi és fizika osztályzatuk alapján számított pontszám szerint felállított rangsor alapján erre jogosultak.