4 oszt. ált. tanterv

Az általános tantervű gimnáziumi képzést azoknak ajánljuk:

  • akiknek még nincs kiforrott elképzelésük későbbi pályájukat illetően, de terveik között szerepel az egyetemen, főiskolán való továbbtanulás,
  • akik egyik tantárgy iránt sem kötelezték még el magukat,
  • akiket minden közismereti tárgy egyformán érdekel és középiskolai tanulmányaik kezdetén egyik mellett sem akarják elkötelezni magukat,
  • akik a későbbi szakma tanulás érdekében érettségi vizsgát kívánnak tenni.

Az általános tantervű négy évfolyamos gimnáziumi osztályba azok a diákok nyerhetnek felvételt, akik

  • elfogadják az általános tantervű osztály óratervét, valamint
  • az 5., 6., 7. osztályos év végi és nyolcadik osztályos félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelvi és fizika osztályzatuk alapján számított pontszámuk a legmagasabb.