Gimnázium

A nevelő-oktató munka célja:

  1. az általános műveltség kiterjesztése és elmélyítése,
  2. felkészítés az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra valamint
  3. a munkába állásra.

A képzés során többlet órákat biztosítunk matematikából, nyelvtanból, informatikából, történelemből és az első idegen nyelvből.

A tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon pedig többlet órák biztosítják a továbbtanuláshoz is szükséges közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést, mind az angol-német emelt szintű, mind az általános tantervű képzésben.

Informatikából a szabadon választott órák lehetővé teszik a korszerű számítógép-felhasználói ismeretek elsajátítását, s ennek birtokában az ECDL bizonyítvány megszerzését az utolsó két tanévben.