Hírek

Ballagási ünnepség – 2017

2017. június 01. 09:24
Címkék: általános

Nyolcvanöt tanuló búcsúzott az alma matertől a május 5-i ballagási ünnepségen. A 12. A, B és C osztályok diákjai, valamint az osztályfőnökök, élükön az iskolavezetéssel vonultak át az utolsó csengőszót követően az ünnepség helyszínére, a református templomba.

Az istentiszteletet nagytiszteletű Kocsis Áron lelkipásztor vezette. A lelkészi áldást követően, valamint Juhász Endre alpolgármester úr köszöntő szavai után a 12. B-s Baranyai Gabriella Wass Albert-verset szavalt. A 12. A-s Kecskés Anna Ravasz László gondolatait tolmácsolta, majd Gömöri József igazgató úr ünnepi beszéde hangzott el. A Haranginé Simon Tímea tanárnő vezette Kőrösi Kórus műsorát követően a ballagó osztályok nevében Tóth Márkó, 12. B osztályos tanuló búcsúzott a gimnáziumtól, majd a zászlóátadás után az itt maradtak nevében Zoványi Ágnes, 11. B osztályos diák osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

Az ünnepség második részében a jutalmak átadására került sor. Ötvenkilencen részesültek elismerésben a négy, illetve hat év során elért kimagasló eredményeikért.

A Soós Gábor Alapítvány, valamint a Nánási Diákok Baráti Köre a kiemelkedően tehetséges, illetve a szociálisan rászoruló tanulók mellett idén is jutalmazta a pedagógusközösség által javasolt, elismerésre méltó munkát végző tanárokat. Ebben a tanévben iskolánk vezetője, Gömöri József igazgató úr, valamint Skopkó Istvánné igazgatóhelyettes tanárnő kapta a Soós-díjat, mindkettejük sok éven át lelkiismeretesen, példamutatóan végzett kimagasló munkáját jutalmazta az alapítvány.

A díjazottaknak szeretettel gratulálunk, és a Jóisten áldását kérjük további életükre!

A hírhez kapcsolódó galéria: